- Sundparken - udlejning efter særlige kriterier
31/05/2023

Sundparken - udlejning efter særlige kriterier

Tilladelse til udlejning efter særlige kriterier
Horsens Kommune har med hjemmel i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 60, stk. 1 givet tilladelse til, at der også fremover i afdeling 208 (tidligere 10 og 13), beliggende Chr. M. Østergårdsvej 1A og Hybenvej 131 og 133, sker udlejning af 100 % af de ledige boliger på baggrund af særlige kriterier.

Forlængelse af ovenstående aftale gives hermed fra den 31. maj 2023 til den 31. maj 2027.

Du kan se tilladelse fra Horsens Kommune ved at åbne link herunder.